NÔNG NGHIỆP HIỆP PHÁT

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HIỆP PHÁT:

1. Sản xuất phân bón ( NPK, Kali, DAP)

2. Phân phối các dòng sản phẩm phân bón, nguyên liệu sản xuất.

3.Vận chuyển hàng hoá nội địa đường thuỷ, bộ.

4.Phân phối các sản phẩm khác phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp.

CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HIỆP PHÁT – Hiệp lực cùng phát triển : luôn cố gắng cập nhật các sản phẩm, thông tin thị trường để đồng hành và mang đến cho các khách hàng, đối tác những sản phẩm, dịch vụ tốt và chất lượng.

02773 649 361
0969653481