Chuyên mục: TIN TỨC

 • NUTRI PROTECT HIỆP PHÁT BAO TÍM

  NUTRI PROTECT HP XANH DƯƠNG BT

  NUTRI PROTECT HP XANH DƯƠNG BT là dòng Urea màu sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Giúp tiết kiệm phân bón, nâng cao chất lượng cây. Do  HIỆP PHÁT phân phối. NUTRI PROTECT HP XANH DƯƠNG BT NUTRI PROTECT HP XANH DƯƠNG BT là một trong những dòng urea màu đang phổ biến và […]
  Xem thêm
 • DAP 18-46 HIỆP PHÁT KOREA PHILIP SỌC XANH

  HÀNG MỚI: DAP ĐEN HP KOREA SX

  HÀNG MỚI: DAP ĐEN HP KOREA SX loại phân ưa chuộng và tin dùng của nông dân. Sử dụng trong nhiều giai đoạn của cây trồng. Do  Hiệp Phát phân phối. HÀNG MỚI: DAP ĐEN HP KOREA SX HÀNG MỚI: DAP ĐEN HP KOREA SX một loại phân bón phổ biến, được sử dụng rộng […]
  Xem thêm
 • DAP HIỆP PHÁT PHILIP GERCO SỌC ĐEN

  HÀNG MỚI: DAP VÀNG HP PHILIP SĐ

  HÀNG MỚI: DAP VÀNG HP PHILIP SĐ loại phân ưa chuộng và tin dùng của nông dân. Sử dụng trong nhiều giai đoạn của cây trồng. Do  Hiệp Phát phân phối. HÀNG MỚI: DAP VÀNG HP PHILIP SĐ HÀNG MỚI: DAP VÀNG 18-46 HP PHILIP SĐ một loại phân bón phổ biến, được sử dụng […]
  Xem thêm
 • DAP 18-46 KOREA GERCO BAO CAM

  HÀNG MỚI: DAP VÀNG HP GERCO SX

  HÀNG MỚI: DAP VÀNG HP GERCO SX loại phân ưa chuộng và tin dùng của nông dân. Sử dụng trong nhiều giai đoạn của cây trồng. Do  Hiệp Phát phân phối. HÀNG MỚI: DAP VÀNG HP GERCO SX DAP VÀNG HP GERCO SX một loại phân bón phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong […]
  Xem thêm
 • NPK 30.20.05 HIỆP PHÁT GERCO

  HÀNG MỚI: 30.20.05 HIỆP PHÁT GERCO

  HÀNG MỚI: 30.20.05 HIỆP PHÁT GERCO sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Sử dụng trên nhiều loại cây trồng. Được sản xuất bởi NÔNG NGHIỆP  HIỆP PHÁT. HÀNG MỚI: 30.20.05 HIỆP PHÁT GERCO HÀNG MỚI: 30.20.05 HIỆP PHÁT GERCO là một trong những công thức phân bón chuyên dụng. Mỗi hạt phân đều chứa […]
  Xem thêm
 • HÀNG MỚI: 20-20-15 TÍM HIỆP PHÁT BXD

  HÀNG MỚI: 20-20-15 TÍM HIỆP PHÁT BXD sản xuất theo công nghệ tháp cao, nhanh tan. Giúp cây hấp thụ dinh dưỡng nhanh chóng. Do  Hiệp Phát phân phối. HÀNG MỚI: 20-20-15 TÍM HIỆP PHÁT BXD NPK 20-20-15 TÍM HIỆP PHÁT BAO XANH là một trong những công thức phân bón chuyên dụng. Sử dụng […]
  Xem thêm
 • NPK 16-16-8 HIỆP PHÁT TẤN LỢI BAO HỒNG

  HÀNG MỚI: 16-16-8 HIỆP PHÁT HỒNG

  HÀNG MỚI: 16-16-8 HIỆP PHÁT HỒNG sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Sử dụng trên nhiều loại cây trồng. Được sản xuất bởi NÔNG NGHIỆP  HIỆP PHÁT HÀNG MỚI: 16-16-8 HIỆP PHÁT HỒNG NPK 16-16-8 HIỆP PHÁT HỒNG là một trong những công thức phân bón chuyên dụng. Mỗi hạt phân đều chứa đầy […]
  Xem thêm
 • NPK 18.18.18 HIỆP PHÁT KIM CƯƠNG HỒNG

  HÀNG MỚI:18-18-18 HIỆP PHÁT KCH

  HÀNG MỚI: 18-18-18 HIỆP PHÁT KCH sản xuất theo công nghệ tháp cao, nhanh tan. Giúp cây hấp thụ dinh dưỡng nhanh chóng. Do Nông Nghiệp Hiệp Phát phân phối. HÀNG MỚI: 18-18-18 HIỆP PHÁT KCH NPK 18.18.18 HIỆP PHÁT KCH là một trong những công thức phân bón chuyên dụng. Sử dụng rộng rãi […]
  Xem thêm
 • DAP NP 20.20 KOREA HIỆP PHÁT SỌC XANH

  HÀNG MỚI: NP20.20 HIỆP PHÁT SX

  HÀNG MỚI: NP20.20 HIỆP PHÁT SX loại phân ưa chuộng và tin dùng của nông dân. Sử dụng trong nhiều giai đoạn của cây. Do Nông Nghiệp Hiệp Phát phân phối. HÀNG MỚI: NP20.20 HIỆP PHÁT SX NP20.20 HIỆP PHÁT SX một loại phân bón phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. […]
  Xem thêm
 • DAP NP 20.20 KOREA HIỆP PHÁT SỌC CAM

  HÀNG MỚI: NP20.20 HIỆP PHÁT SC

  HÀNG MỚI: NP20.20 HIỆP PHÁT SC loại phân ưa chuộng và tin dùng của nông dân. Sử dụng trong nhiều giai đoạn của cây. Do Nông Nghiệp Hiệp Phát phân phối. HÀNG MỚI: NP20.20 HIỆP PHÁT SC NP20.20 HIỆP PHÁT SC một loại phân bón phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. […]
  Xem thêm
02773 649 361
0969653481